Pivničné uličky, © Niederösterreich Werbung / Michael Liebert

Autentická pivničná ulička

Prvky a časti pivničnej uličky

Informácie o dôležitých častiach pôvodných pivničných uličiek sme pre vás zhrnuli tu.

Pivničné chodby a predsunuté lisovne, ktoré vybudovali vinári, boli vyslovene účelové stavby, ktoré sa stavali bez väčšieho plánovania. Slúžili len na výrobu a/alebo skladovanie vína, prípadne na skladovanie iných poľnohospodárskych produktov. Stavba sa skladala z troch hlavných častí: lisovne alebo „Vorkappl“ (ak tu lisovňa nebola), spojovacej chodby (najmä na zostúpenie do pivnice) a pivnice. Steny lisovní sa stavali hlavne z nepálenej hliny alebo tehál a bielili sa. Biele steny a modrozelená farba drevených dverí natretých síranom meďnatým dodávajú pivničným uličkám ich charakteristický vzhľad.

Sedlová strecha a ozdobný pliešok

Najčastejšie typy striech sú sedlová a polvalbová. Nájdeme tu však aj pultovú. Klasická lisovňa má mierne odsadené dvojkrídlové vchodové dvere oproti zostupu do pivnice. V niektorých regiónoch bola počas kvasenia jedna strana uzatvorená mrežou (z dreva alebo kovu), aby sa zaistilo odsávanie kvasných plynov pri súčasnom zatvorení lisovne alebo pivnice. Raritou sú rôznorodé tvary plieškov, ktoré lemujú otvor na zámok na dverách do pivnice. V druhej polovici čelnej strany lisovne je umiestnené jedno až dve okná a v blízkosti zeme je väčšinou „Gaitloch“ alebo „Schoßkoartürl“, teda otvory, ktorými sa do lisovne dopravovalo hrozno. Okná slúžili skôr na vetranie, než na presvetlenie miestnosti. Niektoré lisovne majú aj ďalšie vetracie otvory. Vínny lis (miskové a vretenové lisy alebo kladové lisy) stál na tej strane lisovne, kde sa nachádzali „Gaittürl“ a okná. V pivnici sa sudy zoraďovali väčšinou popri jednej stene.

Reia a Schluf

Medzi lisovňami stavanými väčšinou vo svahu sú veľmi často rozostupy, tzv. Reia alebo Schlufs. Tie zaisťovali odtok dažďovej vody, pretože odkvapové žľaby tu pôvodne neboli.