sklepní uličky, © Niederösterreich Werbung / Michael Liebert

Autentická sklepní ulička

Prvky a součásti sklepní uličky

Informace o nedílných součástech původních sklepních uliček jsme pro Vás shrnuli zde.

Vinaři budované sklepy a předsunuté lisovny byly čistě účelové stavby, které se stavěly bez většího plánování. Sloužily pouze k výrobě vína a/nebo jeho skladování, případně ke skladování jiných zemědělských produktů. Stavení se skládalo ze tří hlavních částí: lisovny nebo „Vorkappl“ (v případě absence lisovny), spojovací chodby (převážně sestup do sklepa) a sklepa. Stěny lisoven se stavěly hlavně z nepálené hlíny nebo cihel a bílily se. Bílé zdi a modrozelené zbarvení dřevěných dveří natřených síranem měďnatým propůjčují sklepním uličkám jejich charakteristický vzhled.

Sedlová střecha a ozdobný plíšek

Nejčastěji jsou zastoupené sedlové a polovalbové střechy. Nechybí ani pultová střecha. Klasická lisovna má lehce stranou odsazené dvoukřídlé vchodové dveře, naproti sestupu do sklípku. V některých regionech byla jedna strana po dobu kvašení uzavřena mříží (ze dřeva nebo kovu), aby byl zajištěn odtah kvasných plynů při současném zavření lisovny nebo sklepa. Raritu představují rozmanité tvary plíšků, které lemují otvor pro zámek na dveřích do sklepa. V druhé polovině čelní strany lisovny jsou umístěná jedno až dvě okna a většinou „Gaitloch“ nebo „Schoßkoartürl“ v blízkosti země, kterými se dopravovaly do lisovny hrozny. Okna nesloužila ani tak k prosvětlení prostoru, měla spíše funkci větrací. Některé lisovny jsou dodatečně opatřené větracími otvory. Vinný lis (miskové a vřetenové lisy nebo kládové lisy) stál na té straně lisovny, kde byly „Gaittürl“ a okna. Ve sklípku se ukládaly sudy většinou podél jedné stěny k sobě.

Reia a Schluf

Mezi lisovnami stavěnými většinou ve svahu jsou velice často rozestupy, tzv. „Reia“ nebo „Schlufs“. Tyto mezery zajišťovaly odtok dešťové vody, protože okapy zde původně nebyly.