Farský kostol svätého Leonhard

Kostol

Popis

Kostol, ktorý sa oplatí vidieť v Marchfelde: Historický farský kostol v Eckartsau je zasvätený svätému Leonhardovi z Limoges. Stredoveké jadro rímskokatolíckej cirkvi pochádza zo 14. storočia. V roku 1703 bol kostol zbarokizovaný, ale zachoval sa pôvodný pôdorys. Dnes je to pamiatkovo chránená budova. Za pozornosť stojí najmä barokový hlavný oltár z 18. storočia s obrazom Víta Hrdličku z roku 1762. Neskorogotická postava svätého Leonharda pochádza z obdobia okolo roku 1500. Organ pochádza z roku 1737, zvon z roku 1679.

Farnosť Eckartsau leží vo vikariáte Unter dem Manhartsberg. Vo farnosti žije viac ako 650 veriacich. Leonharda, ktorý je otvorený vždy od pondelka do nedele od 8.00 do 18.00 hod.

Pobočky a trasy